Facebook Twitter Contact LinkedIN RSS

Vitaliteit Groep Nederland

De Vitaliteit Groep is het kennis- en opleidingsinstituut binnen Integrale Gezondheidszorg Plus (IGZ+). De organisatie verzorgt opleidingen voor (zelfstandige) professionals die werkzaam willen zijn binnen IGZ+. De Vitaliteit Groep ontwikkelde de Vitaliteitfactor als universeel intake-instrument voor professionals. Binnen de opleiding tot Vitaliteit Expert wordt naast vaardigheden omtrent de Vitaliteitfactor ook de filosofie achter IGZ+ gedoceeerd. 

Met de ontwikkeling van de Vitaliteitfactor als basis heeft de Vitaliteit Groep drie kernactiviteiten:

 • Opleiding van professionals tot Vitaliteit Expert of Vitaliteit Consultant

 • Begeleiding van IGZ+ zorgverleners, ondernemingen en organisaties

 • Advisering bij de implementatie van van Vitaliteit en Integrale Gezondheid Plus (IGZ+) bij organisaties, ondernemingen en de overheid

Klik op één van de ondersteepte woorden hierboven om naar de specifieke pagina te gaan van onze kernactiviteiten of lees hieronder verder over de Vitaliteitfactor, het hart van de organisatie Vitaliteit Groep Nederland en haar samenwerking met stichting IGZ+.


samenwerken-twee vrouwen-lachend-rood shirt


Definitie Vitaliteit

Vitaliteit is anno 2017 een containerbegrip dat vraagt om een duidelijke definitie. Vitaliteit betekent niet alleen goed bewegen en goed eten. De definitie van de Vitaliteit van de mens, wat ook basis is voor de Vitaliteitfactor, is door de Vitaliteit Groep als volgt gedefinieerd: 


Kader groen met witte lijn Def Vitaliteit 003


De Vitaliteitfactor

De Vitaliteitfactor is een persoonlijke indicatie van de algehele vitaliteit (en dus weerbaarheid) van iemand.  De Vitaliteitfactor is gebaseerd op zowel psychische als mentale vitaliteit, alsook op de omgeving (omstandigheden), zoals werk- en woon-, sociale, maatschappelijke, financiële en juridische situatie.

De Vitaliteitfactor komt tot stand na het beantwoorden van een digitale vragenlijst en een vraaggesprek (intake) van 50 minuten met één van onze Vitaliteit Experts. Tijdens dit vraaggesprek wordt doorgevraagd op (enkele) antwoorden.  De Vitaliteit Expert geeft u een gedegen advies voor begeleiding of behandeling om uw vitaliteit te verbeteren of om aan te geven hoe u uw vitaliteit in stand houdt. De resultaten en het advies worden verwerkt in een uitgebreide rapportage. 

Vitaliteit Groep Nederland werkt samen met Stichting Integrale Gezondheidszorg Plus (IGZ+) om gezamenlijke doelstellingen te realiseren. Stichting IGZ+ is initiatiefnemer van de campagne 'Check Je Vitaliteit', op deze site kunt u kennismaken met een eenvoudige versie van de Vitaliteitfactor. Wilt u weten hoe u er voor staat qua vitaliteit?

Doe de IGZ+ TEST 

A Button Doe de IGZ TEST basis 150p MET TEKST 002

(De IGZ+ TEST is een indicatie van uw werkelijke vitaliteit en is geen vervanging voor de Vitaliteitfactor, waarbij u een gesprek met een professional heeft en een waardevol advies krijgt.)


Zorgconsument - Vitaliteit Experts in actie 001

 
Multidisciplinaire teams (onze Vitaliteit Experts en hun externe collega’s) begeleiden naar mentale en fysieke gezondheid en bieden, indien nodig, financiële en juridische hulpverlening. Daarnaast worden gezins-/familieleden, vrienden etc. waar mogelijk betrokken bij de begeleiding van onze cliënten. Door deze totaalaanpak kunnen klachten snel en doeltreffend worden aangepakt en is de kans op terugval kleiner dan bij (alleen) de reguliere behandeling van klachten, zoals binnen de huidige GGZ en Zorg gangbaar is.

Het bepalen van de Vitaliteitfactor (test + gesprek + uitgebreide rapportage) voor de zorgconsument kost: € 249,-. inclusief btw

Tot en met 31 december 2017 bieden wij de Vitaliteitfactor aan voor een introductieprijs van € 199,- (inclusief btw) oftewel: 20% korting. 

(Normale prijs: €249,- incl.btw). Deze introductieaanbieding is geldig t/m 31 december 2017)Opbouw en werkwijze Vitaliteitfactor

De Vitaliteitfactor is de spil waar Vitaliteit Groep Nederland om draait, zowel qua opleidingspakket, begeleiding als advies. Onderstaand kunt u in vogelvlucht lezen wat de Vitaliteitfactor is en wat deze kan betekenen voor de gezondheid en het welzijn van de Nederlandse zorgconsument. Zorgconsumenten vinden meer informatie over de campagne Check Je Vitaliteit op de website www.vitaliteitfactor.nlDeze website informeert tevens hoe u als zorgconsument uw vitaliteit kunt verbeteren.

De Vitaliteitfactor is opgebouwd uit 3 hoofdgebieden: Mentaal, Fysiek en Omgeving. Juist in deze 21e eeuw zijn factoren uit onze omgeving belangrijke (mede) veroorzakers van psychische en lichamelijke klachten. In onderstaand schema ziet u de 3 hoofdgebieden onderverdeeld in 11 deelgebieden. Deze hoofd- en deelgebieden komen ook in de digitale vragenlijst aan bod. 20160211 Schema Hoofd- deelgebieden Vitaliteitfactor


 
Mentale en fysieke gezondheid zijn niet los van elkaar te zien. Mentale klachten kunnen fysieke klachten veroorzaken en andersom. Daarnaast zijn de omgevingsfactoren (gezin, leefsituatie, werk, inkomen, financiële of juridische problemen e.d.) van belang bij het ontstaan en dus ook bij de aanpak van mentale klachten. 

Om uw vitaliteit te kunnen vaststellen, is op initiatief van stichting Orange Monday de Vitaliteitfactor ontwikkeld. Deze digitale test meet uw vitaliteit op drie hoofdgebieden:

Mentale Gezondheid (MG)

Verschillende zaken hebben invloed op uw mentale (psychische) gezondheid. De belangrijkste zijn:

 • Voeding                                                          Wat is de Vitaliteitfactor mentale gezondheid Vitaliteitfactor
 • Beweging                                                                 
 • Rust                          
 • Genetische aanleg
 • Communicatie
 • Fysieke gesteldheid
 • (Chronische) lichamelijke ziekte


Gebrek binnen individuele gebieden (of een combinatie van de deelgebieden) leidt tot klachten. Voeding is essentieel voor onze mentale (en fysieke) gezondheid. Denk aan de invloeden van roken, drank (ook koffie), medicatie en drugs, die een negatieve werking (kunnen) hebben. Minder voor de hand liggend zijn hormonen, zoals het stresshormoon cortisol en bijvoorbeeld adrenaline.Bij het meten van de vitaliteit zullen dus lichaam en geest meegenomen dienen te worden.

Beeldvorming Samenwerking OMC Vitaliteit Centra

Vitaliteit Experts zijn: coaches, trainers, psychologen, opvoeddeskundigen, logopedisten et cetera. Deze mentale Vitaliteit Experts werken samen met de Vitaliteit Experts, gespecialiseerd in fysieke gezondheid. Samen begeleiden zij u naar een betere kwaliteit van leven, ook als u beperkingen ervaart op mentaal of fysiek gebied. Een zo’n hoog mogelijke kwaliteit van leven is met de juiste begeleiding voor iedereen mogelijk.

Meer lezen over Mentale Gezondheid? Ga naar de pagina’s PsychischWelzijn of Zingeving.

Fysieke Gezondheid (FG)

In de oudheid werd al uitgegaan van het feit dat lichaam en geest één zijn. Bij fysieke (lichamelijke) gezondheid zijn vergelijkbare deelgebieden als bij mentale gezondheid zichtbaar, deze worden alleen vaak anders ingevuld. Wij noemen hier de belangrijkste factoren van Fysieke Gezondheid:

 • Voeding                                                     Wat is de Vitaliteitfactor fysieke gezondheid Vitaliteitfactor
 • Beweging (sport)
 • Rust
 • Genetische aanleg
 • (Chronische) lichamelijke ziekte
 • Mentale gesteldheid


Juist de combinatie van deze factoren maakt of u zich wel of niet ‘lekker in uw vel’ voelt. We spreken bewust niet van ‘goed’, tenslotte is dat een subjectief begrip en voor iedereen anders.
Fysiek gezond zijn wordt door uzelf bepaald, bijvoorbeeld van a-sportief tot topsport. Dat wil niet zeggen dat degene die topsport beoefent een betere fysieke gezondheid heeft (in zijn of haar beleving), dan degene die geen sport beoefent.

Vitaliteit Experts zijn werkzaam op de diverse deelgebieden als specilaist of generalist. Denk aan voedings- en bewegingsdeskundigen, fysiotherapeuten, maar ook aan coaches.

Meer lezen over Mentale Gezondheid? Ga naar de pagina Lichamelijk.

Mens en omgeving (MO)

Omgevingsfactoren, en vooral hoe u met uw omgeving omgaat en deze beleeft (en vice versa) is de belangrijkste toevoeging aan het begrip Vitaliteit. De belangrijkste omgevingsfactoren die in de Vitaliteitfactor zijn opgenomen:

 • Relatie (wel of geen partner, familie, gezin)
 • Maatschappelijk (wel/geen werk, collega’s)
 • Sociaal leven (sociaal netwerk, vrije tijd, vrijwilligerswerk)
 • Economische factoren (inkomen, schulden, crisis)
 • Juridische factoren (echtscheiding, delicten)
 • Zingeving (religie, levensdoel, spiritualiteit)


Voor een hoge kwaliteit van leven kan ook worden gekeken naar de piramide van Maslow. De binnen de treden van deze piramide genoemde factoren hebben eveneens invloed op de kwaliteit van leven en vitaliteit.

piramide van OMC Vitaliteitfactor

De belangrijkste reden van het toevoegen van “Mens en Omgeving” als belangrijk aspect aan de Vitaliteitfactor is dat juist in dit hoofdgebied bij 80% van de psychische klachten een oorzaak wordt gevonden. Denk aan echtscheiding, het hebben van schulden en eenzaamheid, deze gebeurtenissen hebben zowel invloed op onze mentale als fysieke gezondheid. Voor de hand liggend voorbeeld: schulden. Naast fysieke gevolgen (bijvoorbeeld voeding) hebben schulden ook een negatieve invloed op onze mentale gezondheid. Tenslotte hebben schulden ook weer gevolgen op ons maatschappelijk leven (verlies baan, verbreken relatie, uitgaan) en ontstaat een (negatieve) cirkel.

De Vitaliteit Experts, zoals coaches, trainers, maar ook juristen of financiële experts kunnen deze vicieuze cirkel doorbreken met op maat gemaakte begeleiding. Tenslotte is elke situatie anders.

Zowel (jonge) kinderen, jongvolwassenen, volwassenen en ouderen kunnen met vragen op alle levensgebieden terecht bij onze Vitaliteit Experts. 
Hierover kunt u meer lezen op de volgende pagina’s; werkinkomensociaalmaatschappij en juridisch.


Problemen ontstaan vaak in één van de uitgeschreven hoofd- en deelgebieden of is een combinatie van factoren die tot uw huidige situatie hebben geleid. 

Klik op de onderstreepte woorden voor meer informatie. Voor uw gemak staan de hoofd- en hun deelgebieden ook in de rechter kolom van deze pagina.