Facebook Twitter Contact LinkedIN RSS
Vitaliteit Groep Nederland is het eerste kennis- en opleidingsinstituut op het gebied van Integrale Gezondheidszorg Plus en Vitaliteit. Met de ontwikkeling van de Vitaliteitfactor als basis heeft de Vitaliteit Groep 3 basisactiviteiten:

  • Opleiden van (zelfstandige) professionals tot Vitaliteit Expert of Vitaliteit Consultant

  • Begeleiden van IGZ+ zorgverleners, ondernemingen en organisaties

  • Advies bij de implementatie van IGZ+ bij ondernemingen en organisaties

Ruim 2 miljoen professionals in de GGZ, Zorg en Welzijn (Gezondheidszorg) of binnen aanvullende, complementaire hulp- /dienstverlening zijn potentiële Vitaliteit Experts. Waarom? Veel professionals vragen zich af of het ook anders kan in de gezondheidszorg (zorg & ggz) en hebben de oplossing nog niet gevonden. Na jaren van onderzoek is de Vitaliteit Groep tot de conclusie gekomen dat een integrale aanpak van de gezondheidszorg de oplossing is.


Samenwerken met de Vitaliteit Groep 004 Banner 600p v2


Onderzoek IGZ Plus
Door onderzoek is bevestigd dat zo’n 80% van psychische klachten ontstaat door (gebrekkige) lichamelijke gezondheid of door problemen in de omgeving. Een belangrijk deel van lichamelijke klachten wordt daarentegen weer door psychische klachten veroorzaakt. Psychische en lichamelijke klachten hebben een grote invloed op onze omgeving (en vice versa) en hoe de omgeving met de zorgconsument omgaat (stigma). 

Door op een breed vlak samen te werken binnen GGZ, Zorg en Welzijn en aanvullende, complementaire dienstverlening, kort samengevat Integrale Gezondheidszorg Plus (IGZ+), kunnen cliënten/patiënten sneller en effectiever worden begeleid/behandeld. Om dit te bereiken heeft de Vitaliteit Groep de Vitaliteitfactor ontwikkeld, het intake-instrument voor IGZ+.Samenwerken met en door de Vitaliteitfactor

Bij alle tot op heden afgenomen Vitaliteitfactoren is één conclusie duidelijk. Doordat de oorzaak van mentale klachten voortkomt uit meerdere deelgebieden van de Vitaliteitfactor is het logisch dat één begeleider/behandelaar (vaak) niet voldoende is voor voorspoedig herstel van de cliënt. 

Daardoor is het logisch dat een Vitaliteit Expert samenwerkt met één of meerdere professionals uit aanpalende secties van de Vitaliteitfactor. Bijvoorbeeld een coach werkt samen met een jurist, een budgetcoach en een fysiotherapeut. Hierdoor wordt voor de cliënt een snellere, kortere en betere dienstverlening gerealiseerd, bij voorkeur parallel en niet serieel, zoals nu gebeurt.  


20180222 Schema Vitaliteitfactor VF0301Q def

Vitaliteit Expert & de Vitaliteitfactor

Een Vitaliteit Expert moet worden opgeleid om de Vitaliteitfactor af te nemen. Hij heeft tenslotte tot nu toe alleen maar te maken gehad met zijn eigen beroep. De opleiding duurt slechts 4 dagen (3 lesdagen + 1 praktijk-/examendag) en geeft een grote hoeveelheid aan kennis en een uniek (intake-) instrument. Ga naar de algemene informatie van de opleidingen binnen Vitaliteit Groep Nederland en de specifieke opleidingen en functies.

Dat de Vitaliteit Expert begeleiding nodig heeft (elke casus is anders) is ook logisch. De Vitaliteit Groep staat de Vitaliteit Expert dan ook bij, bij alles wat met de uitvoering van zijn beroep te maken heeft en bij het zelfstandig professional zijn. Samenwerken is bij de Vitaliteit Groep ook groeien naar een bloeiende praktijk (zzp) of organisatie binnen Integrale Gezondheidszorg Plus.

De Vitaliteit Groep voor samenwerking, advisering, begeleiding en opleiding met als basis de Vitaliteitfactor, de nieuwe maatstaf in gezondheidszorg en daarbuiten.
 
Ga voor meer informatie naar ons digitale Visie- en Beleidsplan 2017-2020 (via deze site)Vitaliteit Groep Nederland biedt naast onderstaande specifieke opleidingen ook bedrijfsopleidingen voor werknemers van organisaties en ondernemingen, zoals de Incompany Vitaliteit Expert of Trainer

Klik voor inhoudelijke informatie en opleidingseisen op één van onderstaande afbeeldingen:

     Button Opleiding Vitaliteit ExPERT BLAUW Vitaliteit Expert   Button Opleiding Vitaliteit ExPERT BLAUW Vitaliteit Consultant2   Button Opleiding Vitaliteit ExPERT BLAUW Master Vitaliteit Expert   Button Opleiding Vitaliteit ExPERT BLAUW Regio Manager   Button Opleiding Vitaliteit ExPERT BLAUW Trainer VGNL

Ga voor prijzen en algemene informatie naar de algemene informatiepagina opleidingen:

Button Opleiding Vitaliteit ExPERT BASIS BLAUW -Algemeen

 
Banner Stokje Opleiding Vitaliteit Expert basis