Facebook Twitter Contact LinkedIN RSS
Verkort Visie- en Beleidsplan 2017-2020 van Vitaliteit Groep Nederland b.v.

Om weer te geven wat de missie en visie van Vitaliteit Groep Nederland is, worden drie essentiële vragen beantwoord, namelijk in de volgorde van rood naar groen:WHY HOW WHAT VGNL basis met tekst 002 en witte lijn
 


1.      WHY | Wat is het ‘WAAROM’ van Vitaliteit Groep Nederland

Er dient betere (effectievere), snellere en kortere, en dus goedkopere behandeling en/of begeleiding te komen voor patiënten/cliënten binnen Integrale Gezondheidszorg Plus (Mentaal, Fysiek, Omgeving), waarbij de resultaten van de Vitaliteitfactor leidend zijn.

Dit wordt bereikt wanneer meer (zelfstandige) professionals (hulp- en dienstverleners) volgens de filosofie van Integrale Gezondheidszorg Plus gaan werken (parallel behandelen/begeleiden) en buiten het eigen vakgebied samenwerken. Het ontstaan van de (opleiding tot) Vitaliteit Expert verklaard.Banner VGNL Eerste Kennis en opleidingsinstituut 002


 
2.      HOW | Wat is de ‘HOE’ van Vitaliteit Groep Nederland

Een Vitaliteit Expert is een specialist in zijn vakgebied (één van de 11 deelgebieden), die een brede kijk heeft om de Vitaliteitfactor bij een cliënt te kunnen afnemen, hem te voorzien van een uitgebreide rapportage, advies en, door samenwerking, parallelle begeleiding/behandeling biedt op meer (levens-) gebieden.

Hiervoor is een 4-daagse posthbo-opleiding tot Vitaliteit Expert ontwikkeld. Tijdens deze opleiding worden een brede kijk bij intake en behandeling geïntroduceerd, alsook begeleiding/behandeling, die parallel i.p.v. serieel verloopt. Begeleiding/behandeling is hierdoor completer (complementair) en (zowel op de korte als lange termijn) effectiever en daarmee korter en goedkoper.

Wanneer de Vitaliteitfactor in alle geledingen van de gezondheidszorg (en daarbuiten) wordt gebruikt, zijn besparingen van 10-20% op de huidige zorgkosten mogelijk (2015: bijna 100 miljard totale kosten Gezondheidszorg volgens CBS-cijfers).Banner Vacature Opleidingen Vitaliteit Groep Nederland MET TEKST 0033.      WHAT | Wat is de ‘WAT DOET’ van Vitaliteit Groep Nederland

De Vitaliteit Groep is er op gericht om haar doelstelling, Integrale Gezondheidszorg Plus, gecreëerd door de ontwikkeling van de Vitaliteitfactor, te realiseren. De stappen die het uiteindelijke doel in 2040, of zoveel eerder als mogelijk is, neemt zijn:

I. Advisering | Vitaliteit Groep Nederland verleent advies (al of niet i.s.m. stichting IGZ+) aan iedereen die werkzaam wil zijn binnen één Integrale Gezondheidszorg Plus. Deze advisering is richting (zelfstandige) professionals werkzaam binnen de door IGZ+ gedefinieërde sectoren. Daarnaast biedt de Vitaliteit Groep advies aan werkgevers in zowel de non-profit als profit sector, alsmede de lokale, provinciale en landelijke overheid. Deze advisering is gericht op de individuele Vitaliteit van werknemers van al deze werkgevers, maar ook de Vitaliteit van de organisatie als geheel. De Vitaliteit Consultant heeft hiervoor een speciale opleiding genoten en heeft kennis en achtergrond op het gebied van ondernemen en het voeren van organisaties.

II. Begeleiding | Vitaliteit Groep Nederland begeleidt (zelfstandige) professionals op het pad van implementatie van Vitaliteit & Integrale Gezondheidszorg Plus binnen organisaties en ondernemingen. Wanneer een zelfstandig professional een eigen praktijk heeft, is de begeleiding ook gericht op het (nog) succesvoller maker van de praktijk, al dan niet binnen een IGZ+ Vitaliteit Centrum. De Vitaliteit Groep faciliteert bij de opzet van deze lokale centra.

III. Opleiding | Nummer drie in rij, maar feitelijk de kernactiviteit van Vitaliteit Groep Nederland. Het delen van onze kennis & ervaring op het gebied van de Vitaliteitfactor & Integrale Gezondheidszorg heeft geresulteerd in de opleiding (Incompany) Vitaliteit Expert. Na deze opleiding kunnen Vitaliteit Experts zich specialiseren. Tevens verzorgt de Vitaliteit Groep opleidingen en curssusen voor organisaties, ondernemingen en bedrijven.Lees verder in ons verkorte Visie- en Beleidsplan, klik op het onderwerp van uw keuze:

Knop - Menu Visie en Beleid - Inleiding 001      Knop - Menu Visie en Beleid - Definities 001
  
       Knop - Menu Visie en Beleid - Visie- MFO zwarte letters      
Knop - Menu Visie en Beleid - Vitaliteitfactor zwarte letters       

Knop - Menu Visie en Beleid - Advisering2 zwarte letters      Knop - Menu Visie en Beleid - Begleiding zwarte letters

 Knop - Menu Visie en Beleid - Opleiding zwarte letters      Knop - Menu Visie en Beleid - IGZ centra2 zwarte letters